MEDIACJA

Mediacja jest alternatywą względem jakiegokolwiek procesu sądowego. Uregulowania prawne pozwalają na kierowanie do mediacji większości spraw. Pozwala szybko wyjść z konfliktu przy zachowaniu pełnej kontroli nad wynikiem sprawy. Znacznie redukuje stres.


Oszczędność czasu, emocji i pieniędzy czyni mediację użyteczną i korzystną.


MMediacja jest procesem elastycznym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Odbywa się poza sądem, w przyjaznym środowisku. Jest totalnie poufna i odformalizowana.


AdMediacja odbywa się przy udziale mediatora, który jest bezstronny. Jego zadaniem jest pomoc stronom w rozwiązaniu problemu i doprowadzeniu do wypracowania akceptowalnego porozumienia.


Adwokat Katarzyna Ząbkiewicz oraz adwokat Paweł Przełomski są licencjonowanymi mediatorami, o dużym doświadczeniu i skuteczności. Kompetencje nabywali pod okiem brytyjskich trenerów. Stale podnoszą swe umiejętności, zapewniając w toku mediacji przyjazną i konstruktywną atmosferę.