KLIENT INDYWIDUALNY

UMOWY

Tworzymy i opiniujemy umowy, dbamy o ich prawidłowe wykonanie, jak również - w razie potrzeby - zajmujemy się egzekucją postanowień zawartych w umowie. Współpracujemy z notariuszami celem wyeliminowania jakichkolwiek niekorzystnych zapisów umowy.

KLIENT INDYWIDUALNY

SPADKI

Zajmujemy się przeprowadzaniem pełnych postępowań spadkowych, łącznie z działem spadku. Sporządzamy wnioski i prowadzimy sprawy o spis inwentarza, nabycie spadku z ustawy bądź testamentu, dział spadku oraz sprawy o należny zachowek. Reprezentujemy również małoletnich w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku.

KLIENT INDYWIDUALNY

ROZWÓD, ALIMENTY I SPRAWY RODZINNE

Przeprowadzamy skutecznie i szybko sprawy o rozwód i separację uwzględniając przy tym oczekiwania Klienta w zakresie roszczeń alimentacyjnych od małżonka, podziału wspólnie zajmowanego domu lub mieszkania, miejsca pobytu dzieci i kontaktów z nimi.

KLIENT INDYWIDUALNY

ODSZKODOWANIA

Kancelaria zajmuje się analizą wysokości odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków przy pracy, wypadków drogowych, błędów medycznych oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, oceniając zasadność wysokości przyznanego świadczenia. W przypadku zaniżonej kwoty Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw o wyegzekwowanie pozostałych należności w drodze negocjacji, mediacji, postępowań sądowych bądź postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.

KLIENT INDYWIDUALNY

SPRAWY KARNE I WYKROCZENIA

Oferujemy pełną obsługę spraw karnych od etapu postępowania przygotowawczego, poprzez postępowania sądowe, na sporządzeniu kasacji do Sądu Najwyższego kończąc Pełnimy także rolę pełnomocnika świadka występującego w postępowaniach, którego interesy tego wymagają.

KLIENT INDYWIDUALNY

PEŁNA OFERTA

Opierając się na wiedzy, wieloletnim doświadczeniu oraz systematycznie podnoszonych kwalifikacjach i umiejętnościach, podejmujemy się prowadzenia spraw podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie oraz osób fizycznych.