KLIENT BIZNESOWY

SPORZĄDZANIE I ANALIZA DOKUMENTÓW

Towarzyszymy przedsiębiorcom od samego początku. Pomagamy bowiem w sporządzaniu kontraktów, umów, a także poddajemy je gruntownej analizie.

KLIENT BIZNESOWY

NEGOCJOWANIE UMÓW

Zapewniamy pełną obsługę przy zawieraniu umów między przedsiębiorcami, łącznie z ich tworzeniem, prowadzeniem negocjacji i badaniem wpływu umowy na przyszłość finansową Klienta. We współpracy z radcami prawnymi i notariuszami dążymy do korzystnych, jasnych i uczciwych zapisów w umowach.
Jeżeli zajdzie taka potrzeba możemy towarzyszyć przedsiębiorcom jako mediatorzy.

KLIENT BIZNESOWY

SPORY SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

Nasz dział procesowy z powodzeniem reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych przed sądami gospodarczymi bądź cywilnymi. Podejmujemy się także reprezentacji podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej (urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, urzędy celno-skarbowe) oraz sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny).

KLIENT BIZNESOWY

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE I KARNOSKARBOWE

Występujemy w charakterze pełnomocników bądź obrońców w sprawach karnych gospodarczych związanych m.in. z leasingiem bądź przestępczym użyciem cudzego mienia. Zapewniamy obronę członków zarządów podmiotów gospodarczych w kwestiach oskarżeń o przestępstwa podatkowe bądź inne.

KLIENT BIZNESOWY

OCHRONA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Opiniujemy umowy, sporządzamy opinie prawne przed podjęciem działań przez członków spółek kapitałowych i osobowych, aktywnie uczestniczymy w negocjacjach biznesowych, chroniąc w ten sposób członków zarządu przed odpowiedzialnością majątkową bądź karną.

KLIENT BIZNESOWY

PEŁNA OFERTA OBSŁUGI FIRM

Prowadzenie działalności gospodarczej wytwórczej, usługowej, realizującej cele państwowe czy społeczne przysparza niejednokrotnie wielu problemów natury prawnej, które są zbyt skomplikowane i utrudniają codzienne funkcjonowanie działalności. W związku z tym proponujemy Państwu obsługę prawną w zakresie określonym poniżej. Warunki precyzujemy w umowie o obsługę prawną.

Adw. Katarzyna Ząbkiewicz oraz adw. Paweł Przełomski są mediatorami.