Szanowni Państwo,

po dość długim okresie oczekiwania, 15 czerwca 2023r. TSUE rozwiał wątpliwości w
sprawie dotyczącej „frankowiczów” (C‑520/21). Uzyskaliśmy odpowiedź na dwie nurtujące w
ostatnim czasie kredytobiorców kwestie.
W dużym skrócie – Trybunał wskazał, że banki nie mają prawa żądać od konsumenta rekompensaty z
tytułu bezumownego korzystania kapitału.
Uznano, że nie do przyjęcia jest sytuacja, w której Bank będzie czerpał korzyści ze swojego
niezgodnego z prawem zachowania.
Konsument ma słabszą pozycję względem banku, a w związku z tym powinien być chroniony przed
stosowaniem w umowach nieuczciwych warunków. Celem prawa krajowego jest także zniechęcenie
przedsiębiorców, do dalszego stosowania klauzul abuzywnych.
TSUE podzielił pogląd Rzecznika sporządzającego w sprawie opinię i przyznał, że umożliwienie
bankowi prawa do żądania od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału i
ewentualnych odsetek za zwłokę mogłoby podważyć odstraszający skutek zamierzony przez
dyrektywę 93/13.
Przeciwna interpretacja mogłaby doprowadzić do kuriozalnej sytuacji, w której bardziej korzystne dla
konsumenta byłoby kontynuowanie wykonania umowy zawierającej klauzule abuzywne niż
skorzystanie z możliwości jej unieważnienia.
Pojawiło się również ciekawe stanowisko wskazujące, że istnieje możliwość, by to
konsument miał prawo żądać od banku kwot wykraczających poza zwrot miesięcznych rat, kosztów
związanych z umową oraz odsetek. Ten kierunek interpretacyjny z pewnością będzie miał swój ciąg
dalszy w orzecznictwie krajowym. Z niecierpliwością czekamy, jak sądy krajowe podejdą do tej kwestii
w wydawanych wyrokach.