W przypadku, gdy w Spółce występuje dwóch wspólników, żaden z nich nie musi płacić składki zdrowotnej do ZUS. Między innymi dlatego ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest atrakcyjna. Co zrobić jednak, gdy postanowimy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  do prowadzenia działalności, która jest dla nas działalnością dodatkową do głównego źródła zarobkowania? Czy trzeba płacić wtedy właściwie podwójną składkę zdrowotną?

Wyjaśniamy…

W listopadzie 2022 wygraliśmy proces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w którym nasza Klientka domagała się uchylenia decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie objęcia Jej ubezpieczeniem zdrowotnym. Organ wydał taką decyzję uznając, że skoro Wspólniczka spółki z o.o. posiada 99% udziałów to znaczy, że samodzielnie prowadzi spółkę, a więc prowadzi jednoosobową spółkę i podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Organ nie zważał na fakt, że w Spółce obecny jest drugi wspólnik posiadający 1 % udziałów, który aktywnie bierze udział w posiedzeniach, podejmuje decyzje i nadaje Spółce kierunek rozwoju. W ocenie organu była to funkcja prowizoryczna, bez wpływu na sprawy Spółki. Na tej podstawie Organ uznał, że większościowy udziałowiec sam prowadzi sprawy Spółki i powinien opłacać składkę zdrowotną. Dodatkowo Organ wydając tę decyzję w 2022r. uznał, że stan taki trwa od 2010r. co oznacza, że należałoby uiścić składki zdrowotne za 12 lat.

Na skutek złożonej przez Kancelarię skargi do WSA w Warszawie Klientka nie musi płacić zaległych składek i nigdy nie będzie musiała. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał nam rację, że znaczenie ma wykładnia literalna przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, która właściwie zastosowana uniemożliwia obciążanie dominującego Wspólnika składką zdrowotną. Orzeczenie to jest bardzo ważne, gdyż w skali ogólnopolskiej pojawiają się orzeczenia odmienne, niekorzystne dla podatnika. Dokładamy jednak największych starań, by nasi Klienci mogli spokojnie prowadzić swoją działalność, nie będąc zaskakiwani dziwnymi interpretacjami prawa i obowiązkami płacenia zaległych składek…