Prowadzenie samochodu bez uprawnień … przez siedemnastolatka.

W mediach bardzo często słyszymy o wypadkach drogowych spowodowanych przez nieletnich kierowców, którzy prowadzili auto bez uprawnień. Z reguły za spowodowanie wypadku drogowego i wyrządzenie szkód odpowiadają oni na zasadach odpowiedzialności karnej i cywilnej. Niemniej jednak często zdarza się tak, że młode osoby, w wieku powyżej 17 lat, które nie mają uprawnień do prowadzenia samochodu, pod nieuwagę rodziców zabierają kluczyki i wyruszają na „przejażdżkę” ze znajomymi… Jakie są tego konsekwencje?

Obowiązujący Kodeks wykroczeń przewiduje, iż na zasadach określonych w kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Jak wszystkim doskonale wiadomo, prowadzenie samochodu bez uprawnień, jest czynem zabronionym pod groźbą kary.
Wracając do naszego 17-latka bez uprawnień – w przypadku zatrzymania go przez patrol policji (zakładamy, iż do żadnego wypadku nie doszło, a tylko bezpiecznie prowadził samochód), czekają go niemiłe tego konsekwencje. Art.  94. §  1 Kodeksu wykroczeń wskazuje, iż kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (czyli nawet parking pod marketem lub droga dojazdowa na wsi) prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. Wysokość takiej kary może zostać wymierzona do 500 zł (o ile zostało popełnione jedno wykroczenie).

W postępowaniu mandatowym jest to najwyższa kara. Jednak to nie wszystkie konsekwencje tego czynu. Nieprzyjęcie mandatu skutkuje skierowaniem sprawy do sądu, a w przypadku udowodnienia winy, oprócz grzywny, która może być wymierzona od 20 zł do 5000 zł, obwiniony może zostać dodatkowo obciążony innymi kosztami (zryczałtowane wydatki w sprawie, badanie alkomatem, holowanie pojazdu itp.) jak też Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do ukończenia 21 roku życia. Dodatkowy problem pojawia się w przypadku stwierdzenia przez policjantów, iż samochód znajduje się w złym stanie technicznym – pojazd jest holowany na parking policji, za co właściciel ponosi dodatkowe koszty. Wydawałoby się, że to już wszystko? Otóż nie. Za 17-latka prowadzącego pojazd bez uprawnień, co do zasady, odpowiadają rodzice, którzy w przypadku opisanym powyżej zostają obciążeni dodatkowym mandatem w wysokości 300 zł. Mandat w takiej wysokości otrzymuje: właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd. Taką kwotę przewiduje obecny taryfikator za czyn opisany następująco: „dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień.” Także drodzy rodzice, pilnujcie kluczyków od Waszych samochodów 🙂

Ps. W przypadku młodych osób poniżej 17 lat, sprawę kieruje się od razu do Sądu Rodzinnego, który ma szeroki wachlarz możliwości wychowawczych młodych gniewnych…